Vägen som leder till lycka

När man talar om lyckas så kan man ha olika idéer om vad det innebär. Jag tycker till exempel att det handlar mer om att få det som man behöver och ha det bra i familjen som är det viktigaste medan andra satsar på jobb och rikedom. Vad det nu är man tycker är viktigt i livet så finns det som skyltar som man passerar i livet och som annars kanske inte är så enkla att förstå. Men om man är uppmärksam så kan man se dom och jag tycker att det är värt att lägga märke till dom oavsett hur långt man går därigenom. Ja om man söker lyckan så kan man finna det ifall man är öppen för förändring.