rekrytering stockholm

Det är väl underligt att det finns så många arbetslösa i Stockholm när det ändå sägs råda brist på arbetskraft. Många företag hittar helt enkelt inte kompetent personal. Det är där bemanningsföretagen kommer in i bilden. De har ju resurser att hitta rätt personer. De som sysslar med rekrytering i Stockholm har ett värdefullt uppdrag, eftersom det är en så stor stad och det finns massor av kompentent arbetskraft som bara väntar på rätt sorts arbete. Likaså finns det många företag som söker personal men inte lyckas hitta rätt.